autor: Václav Štursa ml.
publikováno: 28.1.2021

Slovensko - Výzva 50/PRV/2020

Poradíme Vám při vyřízení dotace

Výzva číslo 50/PRV/2020 z programu rozvoja vidieka Slovenskej Republiky 20014-2020 podopatrenie 4.1 bola zverejnená 20.11.2020 so zameraním na fokusovú oblasť 2A – v skratke: zlepšenie výkonu poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie ich rekonštrukcie a modernizácie za účelom zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodársku diverzifikáciu.

Čiastka, ktorá sa plánuje prerozdeliť medzi rozvinuté a menej rozvinuté regióny je 21 mil. Eur. Aby mohol byť žiadateľ úspešným, mal by dosahovať minimálne 55 bodov. Mladý farmár, alebo projekt ekologického poľnohospodárstva môže získať o 20 bodov naviac.

 

Druh podpory: GRANT - REFUNDÁCIA

Min. výška oprávnených výdavkov: 10 000 €
Max. výška oprávnených výdavkov: 60 000 €


Podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné od 1.3. do 31.3.2021. Podanie prebieha výlučne elektronicky a komunikácia s PPA pokračuje výhradne elektronickou formou. Je potrebné, aby mal žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Za oprávnené projekty sa považujú:
- investícia do zvýšenia produkcie, kvality v živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výrobe, obstaranie technického a technologického vybavenia vrátane strojov a náradia,
- investícia do výstavby, rekonštrukcie a modernizácia skladových priestorov,
- investícia do závlahových systémov,
- zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s aplikáciou organických a priemyselných hnojív a substrátov,
- investícia do zlepšenia odbytu,
- investícia do zníženia záťaže na životné prostredie,
- v rámci zamerania na rastlinnú výrobu sú oprávnené projekty súvisiace s pestovaním plodín uvedené v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín

 

 


<< späť

 

Kontakt

BISO SCHRATTENECKER s.r.o.

středisko Bátka, Bátka 272,
SK - 980 21 Bátka,
Slovak Republic.

telefon: +421 911 944 271
email: info@biso.eu

www.bisobatka.sk

Značky, ktoré ponúkame BISO Kubota New Holland Case IH Steyr Maschio Gaspardo VIGOLO Kverneland WEAVING STRAUTMANN BARGAM WTC Písečná VAIA STOLL Olimac CIMA Antonio Carraro GOLDONI LaCruz Freilauber Agrofer Spapperi UV Boosting AGROSE KAYHAN SMS Rokycany Sukov CAST Celikel WRAG PELLENC Krone McConnel