BISO 2D – V POLI

MODELOVÁ ŘADA ŽACÍCH LIŠT BISO 2D VARIO 770 - 1560

odeslat přátelům
autor: Editor
publikováno: 7.5.2024

Modelová řada žacích lišt BISO 2D VARIO je určená pro vysoce výkonné sklízecí mlátičky, které vyžadují perfektní vkládání sklízené hmoty za velmi rozličných podmínek. Osádky jsou vystaveny značnému stresu během žňových dní s cílem dosažení vysoké výkonnosti, minimálních ztrát a rovněž minimálního opotřebení či poškození stroje. Modelová řada 2D dává osádkám možnost volby a schopnosti rychle reagovat na aktuální sklizňovou situaci.

Žací lišta BISO 2D920 VARIO.

Žací lišty typu „VARIO“ se již na trhu plně usadily. Staly se standardem. V celosvětovém měřítku je Evropa vlhčí než Amerika, Austrálie či Jižní Afrika a zatím tu stále dominují lišty s průběžným šnekem. Ten je základem i žací lišty 2D. Není to žádná novinka, je to v našem případě léty ověřené konstrukční řešení. Jeho hlavní předností je doslova neskutečná výkonnost (průchodnost), univerzálnost a co dne obzvláště důležité i dlouhá životnost a nízké provozní náklady. Z tohoto pohledu je zásadní rozdíl mezi modely 2D770 a 2D920 (a většími). Aktuálně jeden z nejoblíbenějších pracovních záběrů, tedy 2D920 má již pohony kosy z obou dvou stran a tedy i pohony průběžného šneku se středovým uložením. Pro lepší představu je to stejné konstrukční provedení jako mají větší lišty 2D1070, 2D12030 atd.

Nastavení průběžných šneků v lištách BISO je již z minulosti velmi komfortní. Většina osádek si nastaví výšku průběžného šneku a zpravidla ji moc nemění, ale v případě rotorových kombajnů a potřeby velké průchodnosti (třeba v řepce), je vhodné si občas průběžné šneky přizvednout. Je to otázkou minuty, kdy ráčnovým klíčem šneky (levý a pravý) přizvednete v bočním uložení a na středové konzole.

Díky faktu, že většina nás vyrůstala na pevných žacích lištách s průběžným šnekem, většina dnešních osádek logice průběžných šneků rozumí a umí je nastavit. Komfort, který je spojený s nastavením na lištách BISO 2D ocení každý profesionál.

Modelová řada 2D VARIO pokrývá pracovní záběry od 7.7m do 15.6m. Je to balíček osvědčených technologií, které používáme dlouhá léta.  Jedná se o prémiovou žací lištu pro vysoce výkonné sklízecí mlátičky.

Výhody VARIO lišty a ještě něco navíc

Žací lišta 2D VARIO má vario stůl, který se zasouvá pod hlavní rám žací lišty. Díky tomuto patentovanému řešení je dno lišty z hardoxu a hydraulické válce vysouvání vária jsou zcela kryty. Toto je vlastnost typická pro žací lišty BISO již od roku 2001. Dalším typickým prvkem pro naše žací lišty je tzv. naklápění na špičku. Během jízdy si můžete změnit sklon žací lišty a tedy i postavení dvojprstů a být více agresivnější, doslova se dotknout země. Díky tomuto řešení můžete v polehlých porostech bez použití zvedáků doslova „vyholit“ pozemek, jak často majitelé našich lišt říkají. Díky této vlastnosti se můžete s pevnou VARIO lištou velmi přiblížit k žacím lištám s modulem FLEX. Pokud je pozemek rovný a máte vhodný záběr lišty dle záběru strojů na zpracování půdy můžete docílit velmi podobných výsledků.

Z obrázku je dobře patrné mírné naklopení žací lišty „na špičku“ pro lepší vysečení polehlého porostu.

Na poli je třeba rychle reagovat

Pokud mlátička jezdí na domácím podniku je práce s ní pro osádku poněkud jednoduší. Znají podmínky, měli by znát stav porostů a celkově se orientovat. U službařů je to poněkud jiné a ti jsou obzvlášť vystaveni potřebě rychle reagovat na sklizňové podmínky, které vidí v reálném čase. Žací lišta 2D VARIO má k tomu veškeré předpoklady. Například přechod z ječmenů do řepky je velmi rychlý. Boční kosičky jsou integrovány do bočnic žací lišty a po příjezdu na pozemek je stačí pouze postavit do svislé pozice. U řady 2D montujeme pouze hydraulické pohony kosiček. Za jízdy je můžeme kdykoliv zapnout či vypnout a to dokonce i ve sklopené pozici (vhodné v ležácích, kdy se mohou za děličem zachytávat dlouhá stébla).  Pokud se zaseknou o větev a nebo si „ťuknou“ o zem, tak se jednoduše zastaví a po uvolnění se opět rozeběhnou.

Přihaněč s hydraulickým pohonem a hydromotorem integrovaným do nosné roury. Má elektrické naklápění pružných prstů a integrovanou ochranu proti navíjení dlouhých stébel.

Osádky mlátiček jsou stále náročnější

Dobrých osádek je v současnosti nedostatek a stroje o které pečují, jsou velmi drahé. Již pro řadu CropRanger byla typická taková maličkost jako kanystr na vodu s dávkovačem mýdla na omytí rukou. Na to navazuje malá schránka na nářadí pro výměnu žabky kosy tak, aby řidič nemusel otevírat bok kombajnu a vše měl v prostoru schodů do kabiny. A to jsou pouze maličkosti, mezi které nově patří na řadě 2D i mazání hnacích řetězů průběžných šneků olejem.

Co je třeba udělat, aby osádka měla svoji lištu ráda? Především nesmí mít problémy. Problémy jsou stres a ten není dobrý když jedete od rána do noci. Žací lišta je na mlátičce „první na ráně“ a v kontaktu se sklizenou hmotou a pozemkem a tak většinu problémů si zpravidla způsobíme sami. S tím je ale třeba počítat, mít ve vozíku náhradní kosu, v boxu na liště dvojprsty, samozřejmě žabky, hlavu kosy ale i hnací řemen kosy a podobně.

Průběžný šnek je klíčový pro univerzálnost lišty, vysokou výkonnost, nízké provozní náklady a dlouhou životnost. U modelu 2D920 je již provedení se středovým uložením a pohony z obou dvou stran.

Velkou předností žacích lišt BISO 2D VARIO je, že vycházejí z osvědčené a zavedené konstrukční školy na našich trzích. Osádky jejich principu rozumí. Ví jak je nastavit, ví jak fungují a jsou pro ně čitelné. S určitou mírou zjednodušení můžeme říci, že na řadě 2D používáme hydrauliku a elektriku z řady CropRanger, což je pro provozní spolehlivost nesmírně důležité. Přináší mnoha lety osvědčený systém, který je čitelný a velmi snadno opravitelný v polních podmínkách. Pohon přihaněče je hydraulický a olej se přivádí z mlátičky. Hydraulické válce pro zvedání a vysouvání přihaněče jsou z pohledu servisu velmi dobře přístupné. Čerpadla a ovládací hydraulický blok se solenoidy jsou místěné na levé zadní straně lišty, tedy na tradičním místě. Připojení na mlátičku je rovněž klasické včetně ovládacího boxu v kabině.

Všechny modely kromě nejmenšího 2D770 mají pohony z obou dvou stran a dělený průběžný šnek. Znamená to tedy, že v těžkých podmínkách (mokré ječmeny) a s již tupou kosou a dvojprsty pohání převodovka kosy u žací lišty 2D1070 pouze 5.35m dlouhé kosičky. U modelu 2D920 je to dokonce pouze 4.6m, takže zatížení pohonu kosy (řemene, převodovky, hlavy kosy a samotné kosy v prostoru u hlavy kosy) je vcelku minimální i ve velmi těžkých podmínkách.

Modelová řada 2D je maximálně orientována na osádku mlátičky. Z obrázku jsou patrné nádrže na hydraulický olej a vodu na umývání rukou integrované do skluzu na zrno.

Nastavení průběžných šneků je nadné a hlavně rychlé (vertikální). Přihaněč má elektricky ovládané nastavené sklonu pružných prstů, které je potřebné především při zvedání polehlých porostů. Otáčky přihaněče, zvedání a vysouvání se ovládá hydraulickými okruhy mlátičky. Kopírka využívá dva nebo 4 plazy a je osazena potenciometry výrobce dané mlátičky. Kalibrace pak probíhá standardně pro danou značku mlátičky.

Osádka si může za jízdy plynule měnit vysunutí VARIO stolu, tedy vzdálenost kosy od průběžného šneku. Stejně tak i sklon žací lišty pro co nejlepší „vysečení“ porostu na daném pozemku. Boční kosičky jsou plně integrovány a není třeba je nasazovat, což je důležité pokud stroj obsluhuje pouze jeden řidič. Žací lištu lze na BISO vozík uložit i s vysunutým VARIO stolem a pro ranní údržbu je možné si nechat přizvednutý přihaněč (mechanicky zajištěný).

Charakteristickým konstrukčním prvkem řady 2D je hybridní rám. Tedy kombinace hlavního hliníkového profilu a ocelových prvků. Díky jeho pevnosti se lišta prakticky neohýbá.

Krátké ječmeny

Pro krátké ječmeny se zpravidla VARIO zasouvá tak, aby kosa byla co nejblíže k průběžnému šneku. U ječmenů velmi záleží na vlhkosti porostu (jak živá jsou stébla) a stavu opotřebení kosy a dvojprstů. Pokud je vše dobře nastaveno, tak velmi často ječmeny doslova „tečou“ do mlátičky. Jsou ale i situace, kdy některé obsluhy vysouvají VARIO dopředu, nastaví úhel lišty na vyšší agresivitu a svoji práci v takové situaci musí odvést i přiháněč, který se vysune nad kosu. Tato strategie je vhodná často pro nízké a řidší, často zelené porosty (při obsíkání či u lesa atd). Velký vliv na nastavení má odrůda, vlhkost, stav zaplevelení či případné zelené kolejové řádky od postřikovače.

Vysoce výkonné mlátičky potřebují stejně výkonné žací lišty s maximálním možným komfortem obsluhy.

Žito, tritikále a pšenice o vysokém výnosu

Plodiny u kterých dobré osádky používají více strategií nastavení. Hlavně když máte pěkné stojaté porosty o velkém výnosu, můžete otestovat svoji mlátičku na maximum. Především s příchodem rotorových mlátiček se objevil názor, že je lepší poslat stébla do mlátičky klásky napřed. K tomu stačí za jízdy vysunout VARIO stůl tak, aby klásky dopadaly na dno lišty těsně před průběžný šnek. Pokud máte přezrálý porost a nebo komplikovanou odrůdu, předejdete touto strategií prakticky zcela ztrátám před mlátičkou (lištou), protože svoji úrodu „uložíte“ do nerezové lišty a i zrníčka, která vypadnou se všechna dostanou s hmotou do mlátičky. Přihaněč zde hraje minoritní roli a stojící stébla pouze lehce přidrží v okamžiku řezu.  Tuto metodu (klásky napřed) ale využívá i mnoho osádek žacích lišt BISO s mlátičkami, které mají tradiční tangenciální mlátící ústrojí zpravidla se separátorem a nebo s předřazeným urychlovacím bubnem.

Díky patentovanému řešení VARIO stolu jsme schopni VARIO zasouvat pod hlavní rám žací lišty a takto získat rozsah vysunutí 70cm s možností přitáhnout si kosu na pouhých 35cm od průběžného šneku v porostech s extrémně krátkým stéblem (ječmeny).

Stále je tu ale velká skupina „tradičních osádek“, kteří když vjedou do čistého, vzorně proschlého a stojatého porostu tak téměř zatáhnou VARIO stůl, tedy kosu stáhnou poměrně blízko k průběžnému šneku, přihaněč ponoří do porostu (každý trochu jinak) a useknutá stojatá stébla s vrtícími se klasy nechají ladně shromáždit a zavrtět před palcovkou než zmizí v šikmém dopravníku pod kabinou mlátičky.

Z našeho pohledu není důležité, které nastavení je lepší. Ale skutečnost, že osádka má dle specifických podmínek možnost rychle reagovat a zvolit to nejlepší možné nastavení v dané situaci. Jiné to může být ráno, jiné v poledne a samozřejmě zcela jiná situace může být večer či v noci. Rovněž je důležité, že zmíněná nastavení se provádí za jízdy z kabiny mlátičky a tedy je možno ihned vyhodnotit výsledek v toku hmoty.

Integrované kosičky lze zapnout v postavené i sklopené poloze a lze je používat i v kombinaci s nasazeným děličem, což se používá především v polehlých porostech.

Hrachy a sója

Platí známé pravidlo: Čím níže jdeme s kosou k zemi, tím větší je opotřebení. A to především v písčitých půdách po dešti. Ve standardu je lišta osazená kovanými dvakrát kalenými dvojprsty BISO špičkové kvality. Samozřejmě s kosou BISO. Jako alternativu za menší příplatek nabízíme tzv. SCHUMACHER KIT, tedy svařované ocelové dvojprsty Schumacher (provedení tmavě červené). Součástí sady je samozřejmě i kosa Schumacher a k tomu je nutná speciální přechodová hlava BISO pro kosy Schumacher.

Toto řešení je historicky preferováno především majiteli mlátiček JD, Laverda a Deutz-Fahr, kteří jsou na tuto značku zvyklí. Tento SCHUMACHER KIT nabízíme již několik roků a tak můžeme potvrdit, že ho preferujeme u FLEXI modulů a objednávají ho i zákazníci pro žací lišty 2D pracující v kamenitých podmínkách. Ovšem tak jako každé řešení má i svoje úskalí. Svařované ocelové prsty jsou velmi odolné, pokud se ale přesto zapíchnou například do dřeva v půdě a ohnou se, způsobí značně škody na nosníku kosy a zpravidla na celé liště. Zde je výhodou, že kovaný klasický dvojprst v případě nárazu praskne a nezpůsobí následné škody.

V polehlých porostech je velmi důležité vysunutí VARIO stolu, úhel žací lišty a práce přihaněče. Tedy možnost dosáhnout přihaněčem až před kosu a případně i pod její úroveň.

Řepka

Vario stůl se vysune téměř na maximum. Sejmou se děliče, postaví kosičky a podle povahy porostu řepky (jestli byla nebo nebyla dedikována) si můžeme přizvednout průběžné šneky. V případě řepky je dobré si žací lištu trochu přitáhnout „na sebe“, tedy zvolit negativní náklon aby vypadnutá zrníčka skouzávala po VARIO stolu směrem vzad k průběžnému šneku.

Boční kosičky máme na liště uchycené tak, aby byly „velmi agresivní“ jak se v provozu říká. To znamená, že nemají ve spodní části žádnou lodičku a spodní elementy kosiček (žabky) se mohou bez problémů dotknout až země (dle náklonu lišty). Kosička tedy prořízne především zaplevelené porosty až k zemi. Vzhledem k použití pouze hydraulického pohonu se v případě kontaktu s kamenem či větví na moment pozastaví a pak opět rozeběhne. Poslední žabku (spodní) lze odříznout a tak snížit riziko kontaktu se zemí. Vlastnosti důležité především při obsíkání pozemků.

Na tomto obrázku je dobře patrný systém zasouvání VARIO stolu pod hlavní rám žací lišty a černý nosník VARIO stolu ve výrazně přepracovaném provedení se stavitelným kladkami.

Polehlé porosty

Podobná situace jako u hrachů a sóji. Zpravidla je dobré vysunout VARIO stůl dopředu tak, aby bylo dobře vidět na kosu, mírně naklonit lištu aby se dvojprsty dostaly bezpečně pod polehlou vrstvu hmoty. V této situaci by se měl přihaněč vysunout až před kosu a je třeba aby odvedl dobrou práci, tedy přizvednul polehlý „koberec“ a dostal hmotu nad kosu. K tomu slouží elektricky stavitelné ocelové pružné prsty přihaněče. Žací lišty řady 2D VARIO používají osvědčený systém rolničkové dráhy, který zamezí kontaktu prstů přihaněče z pružinové oceli s „žabkami“ kosy. Při sečení polehlých porostů je samozřejmě značné riziko vtažení kamene do lišty. Vysunutý VARIO stůl dává řidiče mnohem lepší přehled nad tím, co jde do stroje ale ve skutečnosti již u záběrů od 7.5m a více se to nedá očima uhlídat a tak klíčový je typické zvuk – cinknutí, když kamen dopadne na nerezové dno. Je vyzkoušené, že „se to dá stihnout“ a zastavit vkládání. První ochranou proti vniknutí menších kamenů je ale nerezový hrbek za kosou, který je kompromisem mezi schopností zachytit kameny a současně neomezit významně tok hmoty.

Důležitá vlastnost žacích lišt BISO je samozřejmě zachována: Můžete mít nasazené děliče (máme více druhů) a současně můžete postavit kosičku a zapnout ji. Stejně tak můžete mít nasazené děliče, kosičky sklopené a i tak ji můžete kdykoliv na chvíli zapnout, pokud se v prostoru za děličem nahromadí dlouhá stébla a nebo propletené chuchvalce plevelů, které blokují plynulý tok hmoty do žací lišty.

Pro kvalitní práci a malé opotřebení spodní části žací lišty je třeba mít dobře fungující kopírku. Z obrázku je patrné, že již na modelu 2D920 máme 4 kopírovací plazy.

V takto polehlých porostech je někdy dobré zapnout boční kosičku a uvolnit prostor za děličem, který se ucpe dlouhými stébly třeba při obsíkání sloupů.

Různorodé podmínky vyžadují i různé strategie a rychlé reakce obsluhy.

Především při vysokých výnosech jsou takovéto porosty běžné a BISO 2D VARIO je pro ně určena.

Vozíky BISO

Žací lišty prémiové třídy BISO 2D VARIO jsou v drtivé většině případů dodávky zákazníkům v balíčku s vozíkem BISO. V minulosti jsme měli i žací lišty o záběru 12m usazené na vozích BISO ProfiTrailer, tedy pouze s přední řiditelnou nápravou. V posledních letech se vozíky s řiditelnou přední i zadní nápravou prosazují stále více. Žací lišty o záběru 10.7m (2D1070) jsou již zpravidla párovány s vozíky s řiditelnou zadní nápravou (BISO ProfiSteer) a tento trend se přenáší již i na lišty o záběru 9.2m.

Pro osádku je důležité, aby vozík dobře kopíroval mlátičku při přesunech a kritickým momentem jsou nájezdy na pozemky. Na vozíky montujeme 4 nebo 6 nosníků, aby žací lišta byla dobře uložena a při přesunu co nejméně trpěla.

Tato lišta je osazena nerezovými průběžnými šneky. Součástí standardní výbavy je nerezový VARIO stůl a SCHUMACHER kit, tedy sada dvouprstů a kosy Schumacher.

Spodní část lišty je zcela zakryta plechy z hardoxu.

Konstrukce lišty je orientována na vysokou živostnost a minimální ztráty sklizené plodiny při schopnosti dostatečně zahltit vysoce výkonné sklízecí mlátičky.

Co říci závěrem?

Modelová řada 2D využívá technologie, které ve firmě používáme více jak 10 roků. S tím rozdílem, že byly na základě zkušeností od zákazníků a z různých trhů poskládány do správného „balíčku“. Je to žací lišta vyvinutá pro všechny typy plodin, pro vysoké i nízké porosty, pro sklizeň ve vysokých rychlostech, ale především pro zákazníky, kteří kladou důraz na minimální ztráty zrna na liště, vysokou výkonnost sklízecí mlátičky a špičkový komfort obsluhy. Tedy rychlost změny sklízené plodiny se schopností více strategií sklizně dané plodiny.

Trh v Evropě ovládají žací lišty s průběžným šnekem ve VARIO provedení. Modelová řada BISO 2D VARIO díky hybridnímu rámu a jeho pevnosti umožňuje poskytnou výhody této technologie pro záběry od 7.7m až do 15.6m.

Více o žacích lištách 2D VARIO:
http://navigator.biso.eu/biso/skliznova-technika/biso-3d-varioflexairi/

Prospekt ve verzi CZ ke stažení:
https://navigator.biso.eu/wp-content/uploads/2020/04/BISO-3D-VARIOFLEX-AIR-i-CZ.pdf

 

Další zajímavé články:

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i
Efektivní a pohodová sklizeň začíná u prémiové žací lišty. Mezi prémiové budou patřit modely, které umí sklízet nejenom obiloviny, řepku či sóju, ale i polehlou pšenici či ječmen...

Pokračování zde.


BISO 2D – PERFEKTNÍ V DETAILU
Modelová řada žacích lišt BISO 2D VARIO pokrývá pracovní záběry od 7.7m až do 15.6m. To by nebylo možné bez hybridního rámu a dalších klíčových technologií, které dělají z této řady špičku na trhu žacích lišt s průběžným šnekem. V tomto článku se pojďme podívat na zajímavé...

Pokračování zde.

.


BISO 2D VARIO
Modelová řada žacích lišt BISO 2D VARIO pokrývá pracovní záběry od 7.7m až po 15.6m. Jedná se o typického zástupce konstrukční školy BISO, tedy VARIO lištu s výkonným průběžným šnekem...

Pokračování zde.

 

Video 


 


 


 


 


 


 


 

 


<< späť

 

Kontakt

BISO SCHRATTENECKER s.r.o.

středisko Bátka, Bátka 272,
SK - 980 21 Bátka,
Slovak Republic.

telefon: +421 911 944 271
email: info@biso.eu

www.bisobatka.sk

Značky, ktoré ponúkame BISO Kubota New Holland Case IH Steyr Maschio Gaspardo VIGOLO Kverneland WEAVING STRAUTMANN BARGAM WTC Písečná VAIA STOLL Olimac CIMA Antonio Carraro GOLDONI LaCruz Freilauber Agrofer Spapperi UV Boosting AGROSE KAYHAN SMS Rokycany Sukov CAST Celikel WRAG PELLENC Krone McConnel