Pokroková technológia UV Boosting

Budúcnosť ochrany vinnej révy

odeslat přátelům
autor: vomela
publikováno: 29.3.2023

V súčasnej dobe sa každým rokom sprísňujú požiadavky na chemickú ochranu plodín. Je čoraz náročnejšie spĺňať normy pri chemickej ochrane a zachovať si dostatočnú kvalitu a kvantitu úrody, keďže sa obmedzuje alebo zakazuje používanie mnohých účinných látok. Toto nás viedlo k tomu, aby sme Vám predstavili technológiu, ktorá môže výrazne uľahčiť podmienky pestovania vinnej révy.

Hlavné výhody technológie UV Boosting:

 • Výrazne zredukuje množstvo použitých pesticídov na ochranu vinnej révy
 • Posilní obranyschopnosť rastliny proti mrazom, vysokým teplotám, suchu a hubovým chorobám
 • Účinok je presný, efektívny a neznečisťuje pôdu, vodu, vzduch a faunu a flóru v okolí aplikácie
 • Dážď ani svetlo nemá vplyv na kvalitu stimulácie
 • Absolútne žiadne zvyšky na viniči ani pôde
 • Žiadny vplyv na vlastnosti hrozna a na proces výroby vína
 • Možnosť kombinovať s inými zariadeniami
 • Jednoduché nastavenie a zavesenie na traktor

Ako vznikla technológia UV Boosting?

Technológiu UV Boosting vynašiel tím zložený zo študentov a profesorov na univerzite v meste Avignon na juhu Francúzska. Následne po mnohých vypracovaných štúdiách a testoch uviedli túto technológiu na trh. Dneska už UV Boosting využíva mnoho významných pestovateľov vinnej révy vo Francúzskuzu, v Taliansku, v Španielsku alebo aj v Čile. Najvýznamnejšími pestovateľmi, ktorí využívajú technológiu UV Boosting sú napríklad Château Smith Haut Lafitte v meste Bordeaux, spoločnosť Ornellaia v Talianskom regióne Toskánsko, spoločnosť Concha y Toro z Čile (jedna z 3 najväčších pestovateľov vinnej révy v Čile) alebo aj spoločnosť Bodega Otazu zo Španielska.

Ako funguje UV Boosting?

Genetický základ všetkých rastlín má prirodzené obranné mechanizmy na boj proti rôznym útokom, ktorým sú vystavené (huby, baktérie, škodcovia, vírusy, mrazy alebo nedostatok vlahy). Stimulácia ich prirodzenej obranyschopnosti spočíva v spustení týchto prirodzených mechanizmov ešte pred tým, ako sa objavia tieto stresové faktory a pôsobí ako prevencia.

Technológia UV Boosting je založená na stimulácii prirodzenej obranyschopnosti rastlín vystavením UV-C žiareniu. UV-C žiarenie nepreniká atmosférou zo slnka, preto sa k rastlinám nedostane prirodzeným spôsobom (atmosféra UV-C žiarenie absorbuje). Pomocou tejto technológie sú teda rastliny vystavené zábleskom UV-C žiarenia, ktoré spúšťajú u rastlín produkciu kyseliny salicylovej (koncentrácia kyseliny salicylovej v listoch sa znásobí trojnásobne len 4 hodiny po UV záblesku). Táto kyselina pôsobí ako varovný signál a pripravuje rastlinu na rýchlejšiu a účinnejšiu obranu proti chorobám, škodcom alebo aj mrazu, suchu a horúčavám.

Nahradí úplne táto technológia používanie iných ochranných látok?

Nie na 100 % nenahradí, ale pomôže výrazne zredukovať množstvo používaných ochranných látok a pomôže rastline pri boji proti suchu, horúčavám a mrazu. Konkrétne výsledky nájdete na konci článku.

Má technológia vedľajšie účinky?

Podľa mnohých testov technológia negatívne neovplyvňuje plodiny a ani faunu a flóru v okolí používania.

Ako je to s ochranou používateľa?

Škodlivé účinky použitého UV žiarenia sú podobné ako pri zváraní (ale bez veľmi intenzívneho svetla vyžadujúceho tmavé okuliare). UV Boosting preto pri dodávke svojich strojov navrhuje primerané ochranné vybavenie.

Má technológia vplyv na vlastnosti hrozna a následne produkovaného vína a môže dôjsť ku spáleniu vinnej révy?

Analýzy hrozna vystaveného technológii neodhalili žiadne rozdiely v porovnaní s hroznom z rastlín, ktoré neboli ošetrené UV žiarením a neboli pozorované ani žiadne rozdiely pri širokej škále testovaných vín. Pri doporučenom používaní technológie a pri bežných podmienkach nehrozí ani spálenie vinohradu.

Musím brať do úvahy počasie?

Toto ošetrenie nezávisí od počasia a možno ho použiť vo veternom počasí, na mokré lístie tesne po daždi, pri akejkoľvek vonkajšej teplote a kedykoľvek počas dňa. Na ochranu elektronických častí stroja sa však neodporúča používať v silnom daždi. Či už vo dne alebo v noci, rastlina reaguje rovnakým spôsobom.

Musím v priebehu sezóny upravovať dávkovanie UV žiarenia?

Existuje jednorazové dávkovanie, ktoré nezávisí od odrody viniča alebo štádia pestovania. Dizajn panelov a odporúčania týkajúce sa rýchlosti ošetrenia znamenajú, že môžete dodávať rovnakú dávku UV žiarenia počas celej sezóny pre optimálnu účinnosť, takže nemusíte meniť dávkovanie počas celej sezóny.

Ako blízko k listom by som mal ošetrovať a ako často?

Stroj by mal byť vzdialený asi 10 až 30 cm od listov a ošetrovať by sa malo približne 6x do roka, každé 2 týždne.

Používajú to iba farmári v ekologickom režime alebo aj pestovatelia v konvenčnom režime hospodárenia?

Technológia funguje rovnako či už pri ekologickom režime alebo aj pri konvenčnom pestovaní, takže túto technológiu využívajú všetci bez ohľadu na režim hospodárenia.

Koľko zákazníkov prevádzkuje technológiu UV Boosting?

Už viac ako 100 zákazníkov po celom svete (prevažné veľkých významných spoločností).

Aký je minimálny požadovaný výkon traktora?

Na vstupe generátora je potrebných približne 30 koní pre 4 panely (2 rady) a 15 koní pre 2 panely (1 rad).

 

Popis dosiahnutých výsledkov technológie UV Boosting u rozličných pestovateľov:

V regióne Burgundsko vo Francúzsku pri odrode Chardonnay a Pinot Noir v roku 2021 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

 • Pri porovnaní použitia organickej ochrany proti múčnatke a skombinovaní organickej BIO ochrany s technológiou UV Boostingu bola o 31 % menšia plocha zasiahnutá múčnatkou pri použití organickej ochrany + UV Boostingu (oproti konvenčnej chemickej ochrane bola organická ochrana v kombinácií s technológiou UV Boostingu menej účinná približne len o 15 %)

 • Pri porovnaní použitia organickej ochrany proti peronospóre (plesni vinnej révy) a skombinovaní organickej ochrany s technológiou UV Boostingu bolo pozorované zníženie intenzity ochorenia o 46 % pri použití organickej ochrany + UV Boostingu (pri použití konvenčnej chemickej ochrany + technológie UV Boostingu bolo na dosiahnutie takých istých výsledkov potreba o 30 % menej ochranných chemických látok ako bez použitia UV Boostingu)
V regióne Marne vo Francúzsku pri odrode Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier v roku 2021 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:
 • Pri porovnaní rôznych kombinácií konvenčnej chemickej ochrany, organickej ochrany s technológiou UV Boostingu dosiali pestovatelia v priemere o 46 % lepšie výsledky pri testovaní ochrany proti plesni vinnej révy (najmenej účinná kombinácia bola použitie BIO ochrany bez technológie UV Boostingu a najúčinnejšou kombináciou bolo použitie konvenčnej chemickej ochrany s technológiou UV Boostingu - pri porovnaní konvenčnej chem. ochrany bez UV Boostingu a konvenčnej chem. ochrany s UV Boostingom boli dosiahnuté také isté výsledky pri zredukovaní množstva chem. látok približne o 50 %)

 • Pri porovnaní výšky výnosov bez technológie UV Boostingu a s technológiou UV Boostingu pri takých istých podmienkach a technológií pestovania boli výnosy vyššie približne o 15 % pri používaní UV Boostingu
Účinnosť UV stimulácie na zmiernenie škôd spôsobených mrazom v roku 2021 a 2022:
 • Na pozemku v regióne Champagne pri odrode Pinot Noit v roku 2021 bola pozorovaná zmena od nezávislého pestovateľa, že pri použití jednej stimulácie vinohradu pomocou technológie UV Boosting 48 hodín pred mrazom sa znížilo poškodenie zamrznutých púčikov o 38 % na jednotku plochy

 • Na pozemku v regióne Bordeaux pri odrode Cabernet Franc v roku 2022 bola pozorovaná zmena od poľnohospodárskej komory La Chambre d'Agriculture de la Gironde, že pri použití jednej stimulácie vinohradu pomocou technológie UV Boosting 48 hodín pred mrazom sa znížilo poškodenie zamrznutých púčikov o 23 % na jednotku plochy a zvýšil sa priemerný počet kvetov o 49 %
Účinnosť UV stimulácie na zmiernenie škôd spôsobených suchom vo Francúzsku a vo Švajčiarsku:
 • Vo Švajčiarsku pri odrode Chardonnay pri porovnaní dvoch pozemkov v tej istej lokalite pri takých istých podmienkach boli pozorované výsledky, že pri využití technológie UV Boosting boli dosiahnuté v priemere o 13 % vyššie výnosy na jednotku plochy

 • Vo Francúzsku v oblasti Drôme pri odrode Grenache (Garnacha) pri porovnaní dvoch pozemkov v tej istej lokalite pri takých istých podmienkach boli pozorované výsledky, že pri využití technológie UV Boosting boli dosiahnuté v priemere o 9 % vyššie výnosy na jednotku plochy

 • Vo Francúzsku v oblasti Savoie pri odrode Jacquère pri porovnaní dvoch pozemkov v tej istej lokalite pri takých istých podmienkach boli pozorované výsledky, že pri využití technológie UV Boosting boli dosiahnuté v priemere o 11 % vyššie výnosy na jednotku plochy

 • Vo Francúzsku v oblasti Gironde pri odrode Merlot pri porovnaní dvoch pozemkov v tej istej lokalite pri takých istých podmienkach boli pozorované výsledky, že pri využití technológie UV Boosting boli dosiahnuté v priemere o 32 % vyššie výnosy na jednotku plochy
Zhrnutie dosiahnutých výsledkov od roku 2018 do roku 2022
 • Múčnatka – priemerné zníženie intenzity o 45 %
 • Pleseň vinnej révy (peronospóra) – priemerné zníženie intenzity o 45 %
 • Sucho a vlny horúčav – priemerné zvýšenie výnosu o 20 % (v niektorých oblastiach až o 33 %)
 • Mráz - priemerné zníženie poškodenia mrazom o 20 až 30 % a priemerné zvýšenie množstva kvetov o 40 až 50 %

 

Doporučujeme si prehliadnuť zaujímavé fotografie v galérii tohto článku. 
Za zhliadnutie stoja aj videá, ktoré nájdete na konci článku.

Použité foto: https://uvboosting.com/?lang=en
Zdroj: https://uvboosting.com/?lang=en

Pre cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať!

Centrála: Václav Štursa ml., +420 606 183 360, info@biso.eu

 

Zaujímavé produkty v našej ponuke od spoločnosti UV Boosting:


 

Stroj na ochranu viniča pomocou UV-C žiarenia HELIOS TM-1R 
Viac informácií o tomto produkte nájdete na odkaze...

Pokračovanie tu.


 

Stroj na ochranu viniča pomocou UV-C žiarenia HELIOS TM-2R
Viac informácií o tomto produkte nájdete na odkaze...

Pokračovanie tu.

 

Video 


 


 


 


 


 

 


<< späť

 

Kontakt

BISO SCHRATTENECKER s.r.o.

středisko Bátka, Bátka 272,
SK - 980 21 Bátka,
Slovak Republic.

telefon: +421 911 944 271
email: info@biso.eu

www.bisobatka.sk

Značky, ktoré ponúkame BISO Kubota New Holland Case IH Steyr Maschio Gaspardo VIGOLO Kverneland WEAVING STRAUTMANN BARGAM WTC Písečná VAIA STOLL Olimac CIMA Antonio Carraro GOLDONI LaCruz Freilauber Agrofer Spapperi UV Boosting AGROSE KAYHAN SMS Rokycany Sukov CAST Celikel WRAG PELLENC Krone McConnel