Secí stroj Weaving GD6000T

Předchůdce dnešní řady GD

odeslat přátelům
autor: vomela
publikováno: 24.11.2022

Model secího stroje WEAVING GD6000T je předchůdcem dnešního modelu GD6001T od kterého se konstrukčně zásadně odlišuje. Ovšem technologicky využívá celou řadu stejných technických řešení. Pojďme si je ukázat na stroji, který byl vyroben v roce 2017 a který byl dovezen jako ojetý.


Secí stroj WEAVING GD6000T, rok výroby 2017.

Modelová řada GD odkazuje na secí botku řady GD, která je typická pro secí stroje Weaving. Je to specialista na setí do nezpracované půdy, tedy kategorii NO-Till, ale továrna stále opakuje, že tyto stroje dokáží zasít i na podnicích s konvenčními postupy předseťové přípravy.

Kontakt pro stroje WEAVING CZ/SK: +420 724 980 471 | info@biso.eu

Malý tahový odpor.

Šetrný přístup k půdě (krycí plodině) a malý tahový odpor. To jsou charakteristické vlastnosti těchto strojů. Tento uvedený model WEAVING GD6000T se od současného nového modelu s označením GD6001T liší především uspořádáním stroje. Tento stroj má za zadní nápravou umístěný tříbodový závěs do kterého je připojena secí lišta s výsevními botkami. Vzhledem k záběru samozřejmě hydraulicky sklopná. Rovněž se liší oje, protože je osazeno tažným okem (nebo K80) a připojeno do spodního závěsu traktoru. Nový model má výsevní lištu pod zásobníkem před zadní nápravou a oje je připojeno do spodních ramen tříbodového závěsu.

Rozložení hmotnosti.

Rozložení hmotnosti je u obou varianta samozřejmě zcela rozdílné. Starší provedení má velkou část hmotnosti před zadní nápravou (zásobní) i za ní (dvě řady výsevních jednotek). Zatímco nový model má všechnu hmotnost mezi traktorem a zadní nápravou. Při práci je podvozek secího stroje (pneumatiky MITAS) zcela zvednutý a tím pádem se na secí botky podle modelu a záběru přenáší až 300kg na jednu botku. Díky tomuto uspořádání se rovněž zkrátila vzdálenost mezi výsevním ústrojím a rozdělovací hlavou a zlepšila manévrovatelnost především na silnici.


Modelová řada secích strojů GD je osazená unikátní patentovanou secí botkou WEAVING GD. Továrna o stroji říká, že dokáže sít bezorebně a stejně tak i do připravené zpracované půdy v konvenčním hospodaření.

Specifikace tohoto stroje:

1. Pracovní záběr 6m

2. Stroj bez přihnojování

3. Aplikátor StocksAG (mikrovýsev)

4. Kapacita zásobníku 2.5 tuny

5. Dvoudiskové výsevní jednotky GD

6. Počet výsevních jednotek 36

7. Meziřádková vzdálenost 167mm

8. Výsevní ústrojí typu Accord (elektrický pohon válečku)

9. Elektronika RDS iSOCAN ARTEMIS

10. Standardní znamenáky

11. Kolejové řádky (vypnutí vždy dvou secích jednotek na jednu stopu) a preemergentní znamenáky

12. Hydraulicky stavitelný rozchod kol zadní nápravy (rozšiřitelná)

13. Flotační pneumatiky MITAS 800/45-26.5

14. Požadovaný výkon traktoru min. 200 koní

15. Hmotnost stroje 10.500kg


Příprava ojetého stroje po dovozu z Anglie, spojení s traktorem, kontrola výbavy, funkčnosti a provedení kalibrace stroje.


Tento model má klasické uspořádání. Před zadní nápravou je zásobník s kapacitou 2.5 tuny, pak náprava a za ní je výsevní lišta nad kterou je rozdělovací hlava. Díky tomuto uspořádání je velmi dobrý přístup k zásobníku a výsevnímu ústrojí při kalibraci.


Při pracovním záběru 6m má stroj 36 dvoudiskových výsevních botek. Výsevní jednotky jsou ve dvou řadách.


Zadní výsevní lišta je zavěšena na rámu v tříbodovém závěsu, takže ji je možno odpojit a zůstane zásobník na podvozku.

Výsevní jednotky GD

Co je třeba o výsevní jednotce vědět? Je na hydraulicky odpruženém paralelogramu. Je dvoudisková, ale poněkud atypická. Má totiž dva disky odkloněné o 25 stupňů. Spodní větší disk rozřízne půdu a horní menší lehce přizvedne odříznutou skývu půdy a tím vytvoří prostor pro zavedení osiva do seťového lůžka. Zadní přítlačné a současně i hloubkové kolečko pak drážku uzavře.

Výsevní jednotky GD mohou mít i druhý přívod pro hnojivo nebo druhou plodinu a rovněž existuje varianta pro kapalné hnojení.

Jedná se o technologii, která velmi šetrným způsobem dokáže zasít více plodin najednou, případně aplikovat i hnojivo.


Pro secí stroje WEAVING je charakteristická právě výsevní botka GD s dvojicí disků, které se zařezávají do půdy pod úhlem. Součástí secí botky je zatlačovačí kolečko, pomocí kterého se nastavuje pracovní hloubka.


Přítlak se nastavuje hydraulicky a proto má každá výsevní jednotka svůj hydraulický válec. Na konci semenovodu je uvolňovací otvor, který odvádí tlakový vzduch a osivo nechá spadnout do vytvořeného seťového lůžka.


Hydraulický okruh přítlaku jednotlivých secích jednotek je osazen akumulátory tlaku.


Každá výsevní jednotka je uchycena na paralelogramu s hydraulickým odpružením/nastavením přítlaku. Vzhledem ke sklonu disků jsou na stroji secí botky levé a pravé.


Tento stroj je osazen velkými řezacími disky od firmy OFAS.


Ložiska jsou bezúdržbová.


Na tomto obrázku je dobře patrný závěs výsevní jednotky – paralelogramu. Po vytažení kolíku je možné snadno vytáhnout celou přívodní trubici a případně ji vyčistit.


Kombinací otvorů můžeme nastavit pracovní hloubku setí od 16 do 144mm.


Na tomto obrázku je dobře patrný boční úhel pod jakým se disk zařezává do půdy.


Tato výsevní botka je natolik charakteristická pro značku WEAVING, že je i součástí loga na tomto stroji.


Disky jsou dva. Větší, která rozřízne půdu pod úhlem a menší horní, který odříznutou skývu lehce nazvedne, aby do vzniklé mezery mohlo být uloženo osivo.


A další důležitý konstrukční prvek této výsevní botky – botka se otáčí na rameni kolem čepu. Jakmile vnikne do půdy tak se jejím odporem sama postaví do podélné roviny. Tento mechanismus je následně v činnosti, pokud souprava začne mírně zatáčet.


Součástí výsevní botky jsou velká zatlačovací kolečka. Mají traktorový vzorek a foukají se vzduchem. Objednat lze i kolečka naplněná pěnou. Majitel tohoto stroje si kopírovací kolečka rovněž naplnil pěnou, ale je třeba poznamenat, že většina strojů Weaving v Evropě má právě toto provedení. Patrně z toho důvodu je na rámu náhradní secí botka včetně kopírovacího kola pro případě defektu a potřeby rychlé výměny.


Jak již bylo zmíněno, meziřádková vzdálenost je 167mm. Celkem při pracovním záběru 6m je tu 36 výsevních jednotek.


Zmíněná náhradní výsevní jednotka včetně obou disků a zatalčovacího/hloukového kolečka usazená v rámu stroje.


Proto se jedná o provedení bez přihnojování (druhé plodiny) tak je na stroji jedna rozdělovací hlava a k secím botkám vede vždy pouze jedna hadice - semenovod.


Rozdělovací hlava je osazena 36 vývody s vypínáním 4 z důvodu tvorby kolejových řádků.


Z detailnějšího pohledu je patrné, že tento stroj není osazen kontrolou výsevku (ucpáním hadic nebo botky).


Pohled na rozdělovač shora.

Výsevní ústrojí typu Accord

Výsevní ústrojí má osvědčenou konstrukci. Zvednuta byla jeho výkonnost. U obou generací je nasáván vzduch přes chladič hydraulického oleje a to z důvodu aby se předešlo zalepování hadic. Elektromotor je ovládání elektronickou řídící jednotkou systému RDS Artemis a přes převodovku, spojku a plastové převody otáčí výsevním válečkem samotného výsevního ústrojí. To je vyrobeno z takových materiálů, aby bylo schopné pracovat i s hnojivy. Zajímavostí je u těchto secích strojů inspekční okénko po jehož otevření se dostanete na dno zásobníku.


Výsevní ústrojí Accord. Dle informací továrny je upraveno a především zvětšena jeho průchodnost. Stejný systém se používá i v případě verze s přihnojováním pro dávkování hnojiva nebo druhé plodiny.


Výsevní ústrojí má elektrický pohon a je řízeno ovládací elektronickou RDS Artemis s GPS a ISOBus komunikací.


Kalibrační okénku výsevního ústrojí a skluz do kbelíku.


Celé výsevní ústrojí je odolné proti korozi (hnojivu).


Mechanismus nastavení výsevku. Nad ním je snímač otáček výsevního ústrojí.


Na hřbetě plastového těla dávkovacího ústrojí je stupnice pro snadnější nastavení.


Ohled na celou sestavu nastavení výsevku při kalibraci.


Pohled na pohony od převodovky elektromotoru a možnosti nastavení jednotlivých převodů kombinací plastových koleček.


Secí stroje Weaving mají inspekční okénko do zásobníku.


Pohled na skluz zrna do dávkovacího ústrojí, snímač minimální hladiny osiva a velkou trubku rozvodu vzduchu zásobníkem dozadu k rozdělovací hlavě.


Snímač minimální hladiny osiva.

Elektronika RDS iSOCAN ARTEMIS a kalibrace

Řídící systém RDS iSOCAN ARTEMIS umožňuje ovládat nejmodernější secí stroje a všechny jejich funkce. Odemknout lze i funkci variabilního setí. Stroj lze osadit i aplikátory pro mikro výsev nebo pro aplikaci granulí a díky příjmu GPS signálu měnit dávku podle pojezdové rychlosti. Kalibrace stroje probíhá dle běžně zavedených postupů. Elektronika v rámci kalibrace odměří testovací dávku na připravené nádoby a po jejím odvážení dojde ke kalibraci systému.


Elektronika je u strojů WEAVING od firmy RDS a jedná se o systém ARTEMIS s GPS a komunikací ISOBUS.


Podle výbavy stroje může mít systém více snímačů GPS signálu (pro aplikátory).


Ovládací panel do kabiny traktoru.


Kalibrační tlačítko. Pro kalibraci lze použít i ovládání z displeje systému ARTEMIS.


Procedura kalibrace je zde standardní.


Včetně kontroly nadávkovaného množství.


… a potřebné korekce.


… s uvedenou odchylkou.


… a výsledným kalibračním faktorem.


Na tomto snímku je dobře patrný přívod tlakového vzduchu od ventilátoru do dávkovacího ústrojí.


A následuje pohled na nastavení dávkovacího válečku.

Ventilátor s hydraulickým pohonem

U starého modelu je ventilátor umístěn v přední části stroje pod zásobníkem, zatím co u nového modelu v zadní části stroje. Nový model má výkonnější systém pro dosažení větší proudění vzduchu pro případy požadavku maximálních výsevků.


Hydraulicky hnaný ventilátor nasává teplý vzduch přes chladič hydraulického oleje.


Pohled na sestavu ventilátoru a chladiče z druhé strany.


U tohoto modelu je ventilátor umístěný v přední části stroje pod zásobníkem těsně přes hlavním výsevním ústrojím.

Aplikátor StocksAG (mikrovýsev)

Na stroji lze kombinovat celou řadu aplikátorů od firmy StocksAG. Na našem stroji je namontován aplikátor o objemu 130 litrů s válečkovým dávkovacím ústrojím s elektrickým pohonem. Dávkované osivo je přiváděno přímo do bloku hlavního výsevního ústrojí a tímto způsobem se pak společně s hlavním osivem dostává k rozdělovací hlavě.

Stroj ale může být vybaven i pneumatickým hadicovým aplikátorem kdy například granule mohou být aplikovány do prostoru secích botek.


Na tomto stroji je použit aplikátor s válečkovým dávkovacím ústrojím s elektrickým pohonem od firmy StocksAG.


V jeho spodní části je v šachtě zasunuto samotné dávkovací ústrojí.


U tohoto stroje je konzola aplikátoru na levé straně ve směru jízdy, takže je k němu dobrý přístup když při plnění zásobníku stojíte na horním roštu. Některé stroje zákazníků ale mají tento aplikátor i v přední části (u schůdků) a v tovární dokumentaci zpravidla až vzadu za zásobníkem.


Výrobní štítek a ovládací box aplikátoru.


Vyjmutá kazeta s dávkovacím válečkem.


A prázdná šachta do které se dávkovací váleček aplikátoru zasouvá.


Náhradní díly pro správné nastavení dávkovacího válečku aplikátoru.


Dávkované osivo nebo granule od aplikátoru jsou přiváděny přímo za zadní stěny výsevního ústrojí a dopravovány tedy společně s osivem do rozdělovací hlavy.

Zásobník

Zásobník má v přední části schody a v horní části má rošt, po kterém je možné při plnění chodit. Krycí plachta je rolovací. V zásobníku je umístěna pouze trubka hlavního vedení vzduchu s osivem od výsevního ústrojí k rozdělovací hlavě v zadní části stroje (u nového modelu jsou rozdělovací hlavy v samotném zásobníku).


Výrobce uvádí kapacitu tohoto zásobníku 2.5 tuny.


V přední části jsou umístěny schody.


V horní části je robustní rošt po kterém je možné chodit.


A shrnovací plachta. Na tomto snímku je patrný i dobrý přístup k plnícímu víku aplikátoru.

Podvozek

Charakteristické jsou pro všechny secí stroje řady GD velká podvozková kola s flotačními pneumatiky MITAS 800/45-26.5. Při práci lze podvozek zcela zvednout a přenést tak celou hmotnost stroje a osiva v zásobníku na secí botky. Zajímavostí tohoto konkrétního stroje je hydraulicky stavitelný rozchod kol, takže při práci na poli je možné kola podvozku roztáhnout více do šířky.


Na hlavním podvozku jsou použity velké pneumatiky MITAS.


Tento konkrétní stroj má ve výbavě i možnost hydraulického roztažení zadních kol při práci na poli.


Jednoduchý systém snímačů pro zapnutí a vypnutí výsevního ústrojí na souvratích (zvednutí a spuštění podvozkových kol).


Velmi jednoduché nastavení horního a stejně tak i spodního snímače jejich mechanickým posunutím.


Stroj byl vybaven tažným okem ale následně byl přestavěn na K80. Nový model má připojení do spodních ramen tříbodového závěsu.


Připojení hydraulických hadic k traktoru.


Napájecí kabel od akumulátorů s rychlospojkou.


Potřebná sada kabelů přišla se strojem.


Secí stroj WEAVING GD6000T, rok výroby 2017.

Kontakt pro stroje WEAVING CZ/SK: +420 724 980 471 | info@biso.eu

Další zajímavé články:


Tažené secí stroje Weaving GD
Modelovou řadu GD v taženém provedení (písmeno T) tvoří 6 modelů od GD3001T až po GD8001T, tedy od 3 do 8 metrů pracovního záběru. Jedná se o pneumatické secí stroje s centrálním zásobníkem v koncepci „vše“ před zadní nápravou...

Pokračování zde.


Nesené secí stroje Weaving GD
Modelovou řadu GD v neseném provedení (písmeno M) tvoří dva modely GD3000M a GD4000M, tedy od 3 do 4 metrů pracovního záběru. Jedná se o pneumatické secí stroje s centrálním zásobníkem. Oba využívají secí botky GD pro výsev do nezpracované půdy...

Pokračování zde.

 

Nabídka produktů Weaving:


Bezorebný NO-TILL secí stroj nesený Weaving GD-M
Nesené modely jsou kompaktní, flexibilní a snadno se s nimi manévruje na farmách všech velikostí. Štíhlý zásobník o objemu 1600 litrů zajišťuje dostatečnou výkonnost. Stroje jsou osazeny snadno přístupným výsevním ústrojím a elektronikou RDS Artemis Lite...

Pokračování zde.


Bezorebný NO-TILL secí stroj tažený Weaving GD-T
Tažené modely jsou dostupné v záběrech 3-8m pracovní šířky což umožňuje uspokojit potřeby velkých podniků a službařů. Zásobník o velikosti 5000 litrů nabízí zákazníkům dostatečnou kapacitu se snadným přístupem k výsevnímu ústrojí s ovládáním RDS iSOCAN...

Pokračování zde.

Bezorebný NO-TILL secí stroj nesený Weaving GD-M
Tato kompaktní verze, menší bratr GD-M, byla navržena pro setí trávy a krycích plodin ve vinicích a v městském prostředí. Mini GD je vybaveno všemi stejnými funkcemi a technologiemi jako GD-M, což umožňuje cenově dostupné a efektivní setí...

Pokračování zde.

 

Video 


 


 


 

 

Fotogaléria

 


<< späť

 

Kontakt

BISO SCHRATTENECKER s.r.o.

středisko Bátka, Bátka 272,
SK - 980 21 Bátka,
Slovak Republic.

telefon: +421 911 944 271
email: info@biso.eu

www.bisobatka.sk

Značky, ktoré ponúkame BISO Kubota New Holland Case IH Steyr Maschio Gaspardo VIGOLO Kverneland WEAVING STRAUTMANN BARGAM WTC Písečná VAIA STOLL Olimac CIMA Antonio Carraro GOLDONI LaCruz Freilauber Agrofer Spapperi UV Boosting AGROSE KAYHAN SMS Rokycany Sukov CAST Celikel WRAG PELLENC Krone McConnel